predmet :

ZÁKLADNÉ DIAGNOSTICKÉ METÓDY V MEDICÍNE

    prednášajúci :  Prof. Mudr. Jakuš 
Základné terapeutické metódy v medicíne

A. METÓDY NEINVAZÍVNE
1. Mechanické (litotripsia, ultrazvuková terapia)
2. Elektrostimulačné (využívajúce DC a AC prúd, elektrokonvulzia, vonkajšia defibrilácia)
3. Magnetické (magnetoterapia)
4. Teploliečebné metódy (založené na kondukcii, konvekcii, radiácii, použití VF AC prúdu a mikrovĺn- diatermia)
5. Svetloliečebné metódy (viditeľné svetlo, UP, IC, laserové žiarenie)
6. Liečba ionizujúcim žiarením (metódy rtg. a nukleárnej medicíny)

B. METÓDY INVAZÍVNE
1. Mechanické a chemické (rotačné a pákové nástroje v medicíne a v stomatológii, vodný skalpel, kryochirurgia)
2. Ultrazvukové (chirurgické prístroje ultrazvukové)
3. Elektrické (elektrokoagulácia, elektrostimulácia, elektrotómia, pacemaking)
4. Metódy podpory orgánových funkcií (podpora dýchania, mimotelový obeh, dialýza, očné, ušné a končatinové transplantáty a protézy)