predmet :

ZÁKLADNÉ DIAGNOSTICKÉ METÓDY V MEDICÍNE

    prednášajúci :  Prof. Mudr. Jakuš 
Fyzikálne diagnostické metódy - mechanické 

Palpácia - vyšetrovanie pohmatom - je klasické vyšetrenie v internej medicíne napr. pri stanovení pulzovej frekvencie srdca, veľkosti zdurených lymf. uzlín, štítnej žľazy, pečene, sleziny, ale i v pôrodníctve pri zisťovaní priemeru krčka maternice u rodičiek, príp. pri zisťovaní veľkosti prostaty, alebo vyšetrení zapáleného slepého čreva.

Perkusia - vyšetrenie poklepom na hrudník alebo brucho, podľa typu zvuku rozkmitaného tkaniva možno napr. zistiť hranice srdca, pľúc, žalúdka, presahujúci okraj pečene, prítomnosť výpotku v pľúcach ,etc. Poklep - nepriamy (tretím prstom pravej ruky klepeme na tretí prst ľavej ruky, ktorý sa dotýka tela). Úder = staccato. Prst kladieme paralelne s predpokladanou hranicou orgánu.
Druhy poklopových zvukov: Prázdny - je zvuk ktorý počujeme keď klepeme nad nevzdušným 
                                                         tkanivom (srdce, pečeň, sval)
                                         Plný, jasný, nezvučný - počujeme pri poklepe nad pľúcami.
                                         Plný, jasný, zvučný, tiež bubienkový - nad žalúdkom naplneným
                                                                                                  vzduchovou bublinou.
                                         Skrátený poklep - je prechodom medzi poklepom prázdnym a plným 
                                                                 jasným (nad časťou srdca, ktoré je prekryté pľúcami).
Ak chceme objektivizovať vyšetrenie Palpáciou a Perkusiou použijeme Rtg, príp. ultrazvukové 
vyšetrenie.

Auskultácia - vyšetrenie posluchom, kedy pomocou mikrofónu fonendoskopu počúvame činnosť niektorých orgánov (srdce, pľúca, črevá),napr. srdcové ozvy, srdcové šelesty, trubicovité a vesikulárne dýchanie, ale aj napr. ozvy plodu v pôrodníctve, alebo zisťujeme hodnoty systolického a diastolického tlaku krvi. (Meranie TK - viď Biofyzika a Fyziológia)

Pri činnosti srdca - I. a II. srdcová ozva. (Srdcové ozvy sú dôsledkom činnosti svaloviny srdca, činnosti chlopní a turbulentného prúdenie krvi pri toku cez chlopne - hodnota Reynoldsovho čísla> 1100). I.-ozva-systolická (vzniká pri systole komôr, trvá 150 ms a f = 25-45 Hz. -slovo "lub" II.-ozva-diastolická (vzniká pri diastole srdca, trvá 120 ms a f = 50 Hz -slovo "dub".Na hrote srdca je viac akcentovaná I. ozva, na báze srdca ozva II.

Pri poškodení chlopní zúžením (stenóza) alebo nedovieraním (insuficiencia) vznikajú ŠELESTY (systolické, diastolické, alebo kontinuálne) Napr. pri zúžení aortálnej chlopne vzniká systolický šelest (krv sa prediera cez zúžené ústie počas systoly srdca). Pri insuficiencii aortálnej chlopne - počujeme šelest diastolický. Ak chceme analyzovať trvanie zvukov a urobiť záznam na papier použijeme dg. metódu: Fonokardiografiu - je spôsob grafického záznamu srdcových oziev a šelestov. 
Klasické meranie telesnej teplot
y - pomocou lekárskych ortuťových teplomerov, či už tzv. maximálnym lekárskym teplomerom - ortuťový stĺpec treba pred meraním striasť alebo rýchlobežkou - nemusíme striasť stĺpec, meriame rýchlejšie čo je výhodné napr. u detí. Telesná teplota sa meria pod pazuchou, pod jazykom, v konečníku, ale aj vo zvukovode. Digitálne teplomery - u detí sa meria aj vo vonkajšom zvukovode. Termistory (zmena odporu pri zmene teploty), Termočlánky (2 kovy)...
Termografia: kontaktná (kvapalné kryštály-cholesterol), bezkontaktná (termovízia) detekcia IČ 
žiarenia z povrchu tela fotonapäťovými detektormi ,termogram. S= 0.0250C