SPOLUŽIACI  SPOLUŽIAČKY  SPOLUŽIAČKY  SPOLUŽIACI  SPOLUŽIAČKY  SPOLUŽIACI  SPOLUŽIAK


cvičenia z informatiky


     Podľa učebného plánu sa na informatike bude programovať:
                       v jazyku C počas zimného semestra
                       v jazyku C ++ v letnom semestri
    Stiahnite si softvér ktorý sa používa na hodine:
http://switch.dl.sourceforge.net/sourceforge/dev-cpp/devcpp-4.9.9.2_setup.exe

 
 podmienky udelenia zápočtu z predmetu informatika:
 - aktívna účasť na cvičeniach
 - úspešné napísanie 2 písomiek
 - odovzdanie semestrálnej práce t.j. 3 okomentované príklady
   (postupnosť,...)
 

    prvý príklad v c - výpis slova Ahoj na obrazovku
    príklad 1_1_b.c - výpis Ahoj a používanie \n \t \r
    príklad 1_1_c.c - výpis vety a používanie \n \t \r
    príklad 1_2_a.c - výpis čísla, premennej
    príklad 1_2_b.c - výpis dvoch čísel, premenných
    príklad 1_2_c.c - výpis čísel v 10-dekadickej sústave
    príklad 1_2_d.c - výpis čísel v 8 a 16 sústave
    príklad 1_3_a.c - načítanie čísla do premennej
    príklad 1_3_b.c - načítanie 2 čísel do premenných
    príklad 1_4_a.c - načítanie dvoch čísel a výpočet obvodu a obsahu

    číselné sústavy - prevodník číselných sústav
 
 

  späť na hlavnú stránku
E-MAIL: infospoluziaci.bizCOPYRIGHT © Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk


SPOLUŽIACI  SPOLUŽIAČKY  PROFESORI  SPOLUŽIAČKY  SPOLUŽIACI  PROFESORKY  SPOLUŽIACI